Contact

LWV Parkmanagement
Sonja Demandt
Godsweerdersingel 77
Postbus 474
6040 AL Roermond
tel: +31 475 352620
info@businessparkscan.com
Banner Image
Banner Image

Over ons

De Limburgse Werkgevers Vereniging is een van de 5 aan VNO-NCW gelieerde regionale werkgevers verenigingen. In Limburg telt onze vereniging ca. 1.383 leden, voornamelijk actief op bedrijventerreinen. Gezamenlijk vertegenwoordigen deze bedrijven meer dan 55% van de totale werkgelegenheid in de kernsectoren van de Limburgse economie. Vanaf 2003 is de LWV actief op het gebied van parkmanagement. Ruimte wordt steeds schaarser, dus wordt het ook belangrijker om te zorgen dat de ruimte die ons ter beschikking staat kwalitatief verbetert en klaar is voor de toekomst. Onze bedrijventerreinen moeten aantrekkelijke plekken zijn en blijven om te ondernemen. De LWV levert daar onder meer haar bijdrage aan door advies, uitvoering en projectmanagement aan te bieden met betrekking tot parkmanagement.

LWV Parkmanagement heeft in samenwerking met de Maastricht University de businessparkscan ontwikkeld. De wensen van bedrijven en hun oordeel over de actuele situatie vormen de basis van de kwaliteitsmeting op een specifiek bedrijventerrein. De scan werkt efficiënt, effectief, eenvoudig én betaalbaar. LWV Parkmanagement werkt samen met een aantal regionale partners.

Kwaliteit van bedrijventerreinen

Kwaliteit van bedrijventerreinen gaat veel verder dan alleen maar infrastructuur, riool, verkeersveiligheid en groenonderhoud. Willen we dat onze bedrijventerreinen nu en straks aantrekkelijk zijn, dan moeten we veel breder kijken naar factoren die het vestigingsklimaat beïnvloeden. In het voorjaar van 2011 hebben wij in samenwerking met de Service Science Factory van de Maastricht University 750 bedrijven gevraagd om aan te geven welke factoren voor hun onderneming specifiek van belang zijn. Bijna 30% van de bevraagde ondernemingen heeft meegewerkt aan dit onderzoek. Resultaat is een lijst van 7 thema's, onderverdeeld in 40 factoren die bedrijven gekwalificeerd hebben als belangrijk tot zeer belangrijk.

De 7 thema's zijn:

  • Mobiliteit & Bereikbaarheid
  • Arbeidsmarkt
  • Afzetmarkt
  • Bedrijventerrein
  • Overheid
  • Imago
  • Omgeving

Hoe werkt de businessparkscan

Door de ondernemersvereniging of parkmanagement organisatie worden alle aangesloten bedrijven per mail gevraagd om anoniem een digitale vragenlijst in te vullen. In de 7 thema 's komen in totaal 40 factoren aan de orde. Op een schaal van 1 tot 5 geeft het bedrijf enerzijds aan hoe belangrijk deze factor voor het bedrijf is, anderzijds hoe het huidige niveau van de factor op het betreffende bedrijventerrein wordt beoordeeld. Er is ook ruimte om factoren die ontbreken aan te vullen, zodat we vroegtijdig nieuwe trends kunnen opsporen en in de scan kunnen verwerken.

Nadat de digitale vragenlijsten zijn ingevuld, worden de gegevens verwerkt en wordt het resultaat per bedrijventerrein gevisualiseerd in een zogenaamd Interest/Performance grafiek. Een 45 graden lijn geeft de optimale situatie weer. In één oogopslag ziet u hoe elk bedrijventerrein scoort en waar de concrete verbeterpunten met prioriteit zouden moeten worden opgepakt.

Diamond Rating

Op basis van de resultaten van de scan vindt er een rating van elk bedrijventerrein plaats. Afhankelijk van de scores worden er 1 tot 5 diamonds toegekend aan terreinen. Scoort een terrein beter, dan worden daarvoor geen extra diamanten toegekend, omdat er dan sprake is van in-efficiency.

Wat zijn de kosten

Per bedrijventerrein bedragen de kosten 2.000 euro exclusief 21% BTW. Voor elke herhaling betaalt u 1.500 euro excl. 21% BTW. Deze kosten zijn inclusief een link naar de website van opdrachtgever (ondernemersvereniging en/of parkmanagementorganisatie).

Een banner van de gemeente kost 5.000 euro per 2 jaar exclusief 21% BTW.

De prijs van maatwerk informatie is op aanvraag.

Op alle diensten en producten met betrekking tot de businessparkscan zijn onze Voorwaarden Businessparkscan van bij uitsluiting van toepassing. De integrale tekst treft u aan in het betreffende tabblad.

 
© 2019, LWV Parkmanagement | Disclaimer