Uitgebreid zoeken

Directe nabijheid van snelwegen
Openbaar vervoer
Bewegwijzering
Nabijheid van een grote(re) stad
Parkeerfaciliteiten
Anticiperen op groei van de markt(segmenten) door de bedrijven op het bedrijventerrein
Nabijheid van (potentiële) afzetmarkten
Ondernemersklimaat op het bedrijventerrein (samenwerking, vereniging)
Inkomenstrends
Nabijheid van gerelateerde bedrijven en bedrijfstakken
Beschikbaarheid van medewerkers algemeen
Beschikbaarheid gespecialiseerde medewerkers (o.a. technisch; ict, etc)
Kwaliteit van het onderwijs
Aanwezigheid van parkmanagement
Erkende Speciale Economische Zone
Warehousing en opslag faciliteiten
Beschikbaarheid van vergader- en congresfaciliteiten
Aanwezigheid IT infrastructuur (o.a.glasvezel,wifi,coax )
Faciliteiten tbv industrieel afval
Concurrerende kosten voor (nuts)voorzieningen
Straatverlichting
Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen
Collectieve beveiliging
Calamiteitenplan
Gladheidsbestrijding
Stabiele overheid
Positieve attitude van het gemeentebestuur ten aanzien van bedrijven en bedrijventerreinen
Hoogte gemeentelijke belastingen
Functionele bestemmingsplannen
Functionele regelgeving mbt overlast en vervuiling
Werkbare milieuverordeningen
Overheidssteun
Redelijke bouwbeperkingen
Functionele regelgeving mbt bodemverontreiniging
Sociale klimaat op het bedrijventerrein
Reputatie van het terrein
Visuele aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein
Visuele aantrekkelijkheid van de dichtstbijzijnde stad
Aantrekkelijke woonomgeving
Positieve attitude van de bewoners ten aanzien van bedrijven en bedrijfsterreinen
Efficiënt gebruik van bedrijfsruimtes door samenwerking
Delen van duurzame energievoorzieningen
Collectieve inzameling van afvalstoffen
Coördinatie van goederen- en of personenvervoer
Op het bedrijventerrein delen van capaciteit op het gebied van mensen, productiemiddelen, restmaterialen en of warmte

Selecteer businesspark(en)

 
© 2019, LWV Parkmanagement | Disclaimer